Arna Hagelags styre 2010/2011

Carina Schrøder, leder, tlf: 92 85 15 29
Helge Kjellesvik, nestleder, tlf: 91 65 00 48
Kjell Egil Ulstein, sekretær, tlf: 95 92 54 24
Per Torvund, kasserer, tlf: 90 60 37 57
Kristin Søvde, styremedlem, tlf: 41 55 44 57
Anne Grethe Legreid, varamedlem, tlf: 41 16 20 37
Turid Lacroise, varamedlem, tlf: 91 80 95 80